Privacy policy

Laatst bijgewerkt: 23-2-2024

EquInspire erkent het belang van privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens van onze klanten, bezoekers en gebruikers. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie ik verzamel, hoe ik deze informatie gebruik en bescherm, en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens bij het gebruik van mijn diensten.

1. Verzamelde gegevens

Ik verzamel verschillende soorten informatie wanneer je gebruikmaakt van mijn diensten, waaronder:

 • Persoonlijke informatie die je verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere contactgegevens bij het aanvragen van mijn diensten, aanmelden voor de nieuwsbrief of het communiceren met mij.
 • Informatie die automatisch wordt verzameld wanneer je mijn website bezoekt, zoals IP-adres, browsertype, toegangstijden en bezochte pagina’s, via cookies en vergelijkbare technologieën.

2. Gebruik van gegevens

Ik gebruik de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en verbeteren van mijn diensten, waaronder online sparsessies en social media management.
 • Het communiceren over mijn diensten, updates, aanbiedingen en promotionele inhoud.
 • Het analyseren van trends en het gedrag van gebruikers om mijn diensten en gebruikerservaring te verbeteren.
 • Het handhaven van de veiligheid en beveiliging van mijn diensten en het voorkomen van fraude of misbruik.

3. Gegevensdeling

Ik deel je persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Met derden die namens mij diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers, IT-dienstverleners en marketingpartners, maar alleen om de gevraagde diensten te leveren en in overeenstemming met dit privacybeleid.
 • Met wettelijke autoriteiten of wetshandhavingsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om mijn rechten, eigendommen of de veiligheid van anderen te beschermen.

4. Gegevensbeveiliging

Ik neem redelijke maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Ik gebruik beveiligde communicatie- en opslagmethoden en werk samen met betrouwbare serviceproviders om de veiligheid van je gegevens te waarborgen.

5. Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

 • Toegang te krijgen tot en rectificatie van je persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.
 • Het verwijderen van je persoonlijke gegevens te verzoeken, onderworpen aan wettelijke beperkingen of vereisten.
 • Het intrekken van je toestemming voor het verwerken van je persoonlijke gegevens, indien van toepassing.

6. Contactgegevens

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot mijn privacybeleid of de manier waarop ik je persoonlijke gegevens verwerk, kun je contact opnemen via info@equinspire.nl.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in mijn praktijken weer te geven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra het herziene privacybeleid op mijn website is geplaatst.

Door gebruik te maken van mijn diensten stem je in met de voorwaarden van dit privacybeleid.