Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 23-2-2024

EquInspire (“wij”, “ons” of “ons bedrijf”) biedt online marketingdiensten aan ondernemers in de paardenindustrie (“klanten” of “u”). Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van onze diensten en de relatie tussen EquInspire en haar klanten. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden.

1. Diensten

EquInspire biedt online marketingondersteuning aan ondernemers in de paardenindustrie, waaronder maar niet beperkt tot social media management, contentcreatie, advertenties, e-mailmarketing en website-optimalisatie.

2. Betaling en facturering

 • Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle kosten voor de geleverde diensten volgens de overeengekomen tarieven.
 • Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 • Betalingen moeten worden voldaan binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, anders kunnen er administratieve kosten of vertragingskosten in rekening worden gebracht.

3. Annulering en restitutie

 • Klanten kunnen een dienst annuleren door dit schriftelijk aan ons door te geven met inachtneming van de opzegtermijn 1 kalendermaand.
 • Restituties worden niet verleend voor reeds geleverde diensten, tenzij anders overeengekomen.

4. Vertrouwelijkheid

 • EquInspire zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en zal geen vertrouwelijke informatie delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, behalve zoals vereist door de wet.

5. Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen die tijdens de uitvoering van de diensten worden gecreëerd, blijven bij EquInspire, tenzij anders overeengekomen.
 • Klanten mogen het door EquInspire ontwikkelde materiaal alleen gebruiken voor het beoogde doel en mogen het niet reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Aansprakelijkheid

 • EquInspire zal redelijke inspanningen leveren om de diensten naar behoren uit te voeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de diensten.
 • EquInspire is niet verantwoordelijk voor de prestaties of resultaten van derden waar het bedrijf mee samenwerkt, zoals platformen voor social media of advertentiepartners.

7. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 • EquInspire behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@equinspire.nl.